Skip links

Asterisk API ile CRM üzerinden çağrıya atanmış özel değişkeni çağırma

ÇAĞRIYA ATANMIŞ ÖZEL DEĞİŞKENİ ÇAĞRIMA
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

 

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
unique_id (zorunlu): sessize alınması istenen çağrının unique_id’si (originate cevabı veya event’lerden alınır)
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
variable: çağrıya atanmış, çağırılacak olan özel değişken
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

 

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.
variable: çağrıya atanmış, çağırılan özel değişken
value: çağırılan özel değişkenin değeri

Not: Bu işlem için önceden çağrıya setvar ile bir değişken atanmış olması gerekir.

Yorum Yapın