ÇAĞRIYA ATANMIŞ ÖZEL DEĞİŞKENİ ÇAĞRIMA
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

 

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
unique_id (zorunlu): sessize alınması istenen çağrının unique_id’si (originate cevabı veya event’lerden alınır)
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
variable: çağrıya atanmış, çağırılacak olan özel değişken
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

 

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.
variable: çağrıya atanmış, çağırılan özel değişken
value: çağırılan özel değişkenin değeri

Not: Bu işlem için önceden çağrıya setvar ile bir değişken atanmış olması gerekir.