Skip links

Asterisk API ile CRM üzerinden çağrıya özel değişken atama

ÇAĞRIYA ÖZEL DEĞİŞKEN ATAMA
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
unique_id (zorunlu): sessize alınması istenen çağrının unique_id’si (originate cevabı veya event’lerden alınır)
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
variable: çağrıya atanacak özel değişken
value: atanacak özel değişkenin değeri
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.

Yorum Yapın