Skip links

Verimor aboneliği için gerekli belgeler nelerdir?

Şahıs İşletmeleri için:

Yetkili işlem yapıyor ise;

– Abonelik sözleşmesi (Islak imzalı- kaşeli )
– Yetkili kişi kimlik fotokopisi
– Yetkili kişi imza beyannamesi fotokopisi
– Vergi levhası fotokopisi
– Banka Havale / Eft Doğrulama
Yetkili kişi yerleşim yeri belgesi (e-Devlet kapısından “VERİMOR TELEKOM. A.Ş. DE YENİ HAT AÇMAK İÇİN” ibraz edilmek üzere hazırlanmış)

Vekili işlem yapıyor ise;

– Abonelik sözleşmesi (Islak imzalı- kaşeli )
– Vekil kişi kimlik fotokopisi
– Vekil kişi imza beyannamesi fotokopisi (varsa)
– Vekaletname (Hat Açma/Kapatma Yetkisi)
– Vergi levhası fotokopisi
– Banka Havale / Eft Doğrulama
Vekil kişi yerleşim yeri belgesi (e-Devlet kapısından “VERİMOR TELEKOM. A.Ş. DE YENİ HAT AÇMAK İÇİN” ibraz edilmek üzere hazırlanmış)


Limited ve Anonim Şirketler için:

Yetkili işlem yapıyor ise;

– Abonelik Sözleşmesi (E-Devlet kapısına e-Kayıt Başvurusu Onay İşlemleri İnternet bankacılığıe-İmza veya Mobil imza yöntemlerinden herhangi biriyle giriş yaparak oturum açtıktan sonra İşletme/Sağlayıcı alanından önce “Haberleşme” ardından “Verimor” u seçerek sözleşmeyi onaylayabilirsiniz.)

– Yetkili kişi kimlik fotokopisi
– Yetkili kişi imza sirküleri fotokopisi
– Vergi levhası fotokopisi
– Banka Havale / Eft Doğrulama
Yetkili kişi yerleşim yeri belgesi (e-Devlet kapısından “VERİMOR TELEKOM. A.Ş. DE YENİ HAT AÇMAK İÇİN” ibraz edilmek üzere hazırlanmış)

Vekili işlem yapıyor ise;

– Abonelik Sözleşmesi (E-Devlet kapısına e-Kayıt Başvurusu Onay İşlemleri İnternet bankacılığıe-İmza veya Mobil imza yöntemlerinden herhangi biriyle giriş yaparak oturum açtıktan sonra İşletme/Sağlayıcı alanından önce “Haberleşme” ardından “Verimor” u seçerek sözleşmeyi onaylayabilirsiniz.)
– Vekil kişi kimlik fotokopisi
– Vekil kişi imza sirküleri fotokopisi
– Vergi levhası fotokopisi
– Vekaletname (Hat Açma/Kapatma Yetkisi)
– Banka Havale / Eft Doğrulama
Vekil kişi yerleşim yeri belgesi (e-Devlet kapısından “VERİMOR TELEKOM. A.Ş. DE YENİ HAT AÇMAK İÇİN” ibraz edilmek üzere hazırlanmış)


Belediyeler için:

– Abonelik sözleşmesi (İmzalı-Mühürlü )
– Kimlik fotokopisi
– Yetki Belgesi veya Kurum Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten Belediye Başkanı Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı


Dernek, Vakıf, Sendikalar için:

– Abonelik sözleşmesi (İmzalı-Mühürlü )
– Kimlik fotokopisi
– Yetki Belgesi Fotokopisi veya Karar Defteri Fotokopisi (Noterden Onaylı İlk Sayfası ve Karar Sayfası)


Siyasi Parti için:

– Abonelik Sözleşmesi ve Bilgi Formu (İmzalı-Mühürlü)
– Kimlik Fotokopisi
– Yetki Belgesi veya Parti Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten, Yetkili Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı


Resmi Kurumlar için:

– Abonelik sözleşmesi (İmzalı-Mühürlü)
– Kimlik fotokopisi
– Yetki Belgesi veya Kurum Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten Yetkili Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı


Okullar için:

– Abonelik sözleşmesi (İmzalı-Mühürlü)
– Kimlik fotokopisi
– Yetki Belgesi (Atama Kararı- Görevlendirme Yazısı) veya Okul Adına İşlem Yapmaya Yetkilendirildiğini Belirten Okul Müdürü Tarafından İmzalı Mühürlü Yetki Yazısı