Skip links

İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Verimor İYS Modülü ile İYS’ye Hemen Entegre Olun!

İYS iş ortağı olarak geliştirdiğimiz İYS modülümüz ile abonelerimizi İYS’ye uygun hale getiriyoruz. İzinli verilerinizin İYS’ye aktarımı, izin/ret yönetimi ve gönderilecek SMS’ler için İYS kontrolünün yapılması işlemlerini İYS modülümüzü kullanarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik‘e uygun olarak; Hizmet Sağlayıcılar’ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

Verimor İYS Modülü İle Neler Yapabilirsiniz?

İzinli Verilerinizi Yükleyin

İzni önceden alınmış verilerinizi Verimor İYS modülü ile toplu halde İYS sistemine yükleyebilirsiniz.

(150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların 31 Aralık 2020 tarihine; 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcıların ise, onaylı verilerini 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüklemeleri gerekmektedir.)

 

Abone Numarasıyla İzin ve Ret Yönetimi

Abone numaranıza (0850 532 XX XX) alacağınız SMS ile izin onayı ve ret bildirimi alabilirsiniz. Alınan izinler ve ret bildirimleri İYS’ye anlık olarak aktarılmaktadır.

Kısa Numarayla İzin ve Ret Yönetimi

4 haneli kısa numaraya (46XX) anahtar kelimeyle alacağınız SMS’ler ile izin onayı ve ret bildirimi alabilirsiniz. Alınan izinler ve ret bildirimleri İYS’ye anlık olarak aktarılmaktadır. 4 haneli kısa numaraya gönderilen SMS’ler için müşterinize ücret yansımamaktadır.

URL'den İzin ve Ret Yönetimi

Her müşterimize farklı özgülenmiş URL üzerinden (iys.tc/…) izin onayı ve ret bildirimleri alabilirsiniz. URL’den alınan izinler ve ret bildirimleri İYS’ye anlık olarak aktarılmaktadır.

API ile Onay ve Ret Yönetimi

Kendi imkanlarınızla aldığınız izin onayı ve ret bildirimlerini Verimor İYS API aracalığıyla İYS’ye aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

SMS Gönderimlerinde İYS Kontrolü

Verimor web arayüzünden veya API üzerinden gerçekleşen SMS gönderimlerinde İYS sorgulaması yapılarak SMS gönderilir. Gönderilecek numaralar İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izinli olan numaralara SMS gönderimi gerçekleşir. İYS sorgulaması sadece ticari elektronik ileti niteliğindeki SMS’ler için gerçekleşmektedir.

Otomatik IVR Araması ve Sesli Mesajlarda İYS Kontrolü

Otomatik IVR Araması ve Sesli Mesaj projelerine yüklenen numaraların İYS’de onaylı olup olmadıkları kontrol edilir ve izinli olmayan numaralara çağrı başlatılmaz.

İYS'deki İzin Değişikliklerini Güncelleme

İYS tarafında (E-Devlet, İYS web sitesi, İYS mobil uygulama, İYS çağrı merkezi) gerçekleşen izin değişikliklerini online işlem merkezinde görüntüleyebilir veya API aracılığıyla kendi yazılımınıza alabilirsiniz.

Ücretlendirme

WordPress Data Table
  • Ücretlere %20 KDV dahildir.
  • İYS modülü paket ücretleri yıllıktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Ticari Elektronik İleti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyetleri doğrultusunda mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişimi ticari elektronik ileti olarak adlandırılır.

Hizmet Sağlayıcı, Aracı Hizmet Sağlayıcı ve İYS İş Ortağı kimdir?

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli ileti gönderimi yapan gerçek veya tüzel kişilere Hizmet Sağlayıcı denir.

Aracı Hizmet Sağlayıcı, Ticari Elektronik İletinin oluşturulması, gönderilmesi, alınması, depolanması ve alıcıların verilerinin korunması ve işlenebilmesi için gereken teknik alt yapıyı sağlar.

İYS İş Ortağı, İYS’den API lisansı kullanımı ve canlı ortama erişim hakkı elde ederek kendi müşterilerine İYS hizmetlerinin kullanılmasına imkân veren firmalardır.

Verimor, aracı hizmet sağlayıcı ve İYS iş ortağı olarak grev yapmaktadır.

Alıcı kimdir?

Hizmet sağlayıcısının sunduğu ticari elektronik iletiyi alan kişiye alıcı denir. Alıcılar İYS’de izinlerini hızlı ve kolay bir şekilde tek hesaptan yönetebilir ve değiştirebilirler. Ayrıca şikâyet başvurularını da buradan gerçekleştirirler.

İleti Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Ticari elektronik ileti izinleri için güvenli veri tabanı

Artık tüm ticari elektronik ileti izinleri, İleti Yönetim Sistemi’nde saklanacaktır. Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari elektronik iletilerini müşterilerine arama, mesaj ve e-posta olarak iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İleti Yönetim Sistemi’ne yükleyecektir. Alıcılar yani vatandaşlar ise bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman kullanacaktır.


Tek noktadan yönetim

Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden hangi Hizmet Sağlayıcı’nın veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyecektir. Hizmet Sağlayıcılar’a her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İleti Yönetim Sistemi üzerinden düzenleyebilecektir. Üstelik tüm bu işlemler tek bir platformda yapılacaktır.


Ticari elektronik iletiler kontrol altında

Hizmet Sağlayıcılar herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İleti Yönetim Sistemi üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılacaktır. Çıkış hakkının kullanıldığı durumlarda İleti Yönetim Sistemi filtresi sayesinde bu iletiler ret hakkını kullanmış alıcılara gönderilmeyecektir.


Şikâyet yönetimi daha hızlı daha kolay

Ticari elektronik ileti almayı reddettikleri bir Hizmet Sağlayıcı’dan ileti alan vatandaşlar, şikâyet haklarını İleti Yönetim Sistemi üzerinden kullanabilecektir.


İletişim bilgileriniz güvende

İleti Yönetim Sistemi üzerindeki tüm izinler ve iletişim adresleri, ulusal veri tabanlarında saklanacak, böylelikle veri güvenliği sağlanacaktır.

İleti Yönetim Sistemine kayıt zorunlu mu?

Hizmet sağlayıcıların Ticari Elektronik İleti gönderebilmeleri için İYS’ye kayıt yaptırmaları ve 1 Aralık 2020 tarihine kadar mevcut izinlerini İleti Yönetim Sistemi üzerine aktarmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar aktarılmayan izinler geçersiz sayılacaktır.

Kayıt işlemi nasıl yapılır?

Sistemi kullanmak için www.iys.org.tr adresinden İleti Yönetim Sistemi başvuru formunu kullanarak gerekli bilgi ve belgeleri iletmeniz gerekmektedir. Başvuru aşamasında girmiş olduğunuz bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız kullanıma açılır.
Detaylı bilgi için Başvuru Nasıl Yapılır?

İleti Yönetim Sistemi'ne başvuru aşamasında hangi bilgi ve belgeler gereklidir?

• Hizmet Sağlayıcı’nın MERSİS numarası ve ticari elektronik ileti gönderimi yaptığı markaların tescil belgeleri (ve elektronik imzalı İleti Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi)
• İmza yetkilisinin T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, kurumsal e-posta adresi.
• Müştereken temsile yetki durumunda en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.
• Bu bilgi ve belgelerin yanı sıra, marka bazında sahip olduğunuz onaylı kayıtlı elektronik iletişim adresi sayılarınız talep edilir.

İzinli verilerimi İleti Yönetim Sistemi'ne nasıl ekleyeceğim?

İzinli  verilerinizi İYS webportal’ına giriş yaparak veya API entegrasyonu ile tek tek veya toplu şekilde yükleyebilirsiniz. İsterseniz Verimor iş ortaklığı izni vererek firmamız üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi'ne ekleyeceğim izinler hangi verileri içerecektir?

Yükleyeceğiniz izinler sadece şu verileri içerecektir:
• İletişim adresi (Telefon numarası veya e-posta adresi)
• İzin tarihi
• İletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta)
• Alıcı tipi (Bireysel/Tacir)
• İzin kaynağı (‘1 Mayıs 2015 öncesi’, ‘ıslak imzalı onay formu’, ‘web sitesi’ vb.)

Tacir alıcı ne anlama gelmektedir?

Tacir, Mevzuat’ta tacir veya esnaf olarak nitelenen alıcıdır. Bir iletişim adresi hem bireysel hem tacir niteliğiyle İYS’ye kaydedilebilir.

Başka bir tacire veya esnafa ticari elektronik ileti gönderirken onay almam gerekir mi?

Yönetmelik kapsamında tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez.

Mevzuat gereği tacirler veya esnaflardan önceden onay alınması zorunlu değil. Yine de bu alıcıları İYS’ye bildirmeli miyim?

Evet, bildirmelisiniz. Tacir veya esnaflardan önceden onay alınması gerekmez ancak İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez hükmü sebebiyle ticari elektronik ileti gönderiminden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerinin İYS’ye kaydedilmesi gerekmektedir.

Elimdeki ret kayıtlarını da belirtilen tarihlere kadar aktarmam gerekiyor mu?

Hayır. Sadece onaylı elektronik iletişim adreslerini sisteme yüklemelisiniz. İleti Yönetim Sistemi’nde kaydı bulunmayan elektronik iletişim adresi aynı zamanda ret anlamı taşımaktadır.
Ancak 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcı 31 Aralık 2020’den sonra ve 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar ise 31 Mayıs 2020 tarihinden sonra kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirmekle yükümlüdür.

İleti Yönetim Sistemi'yle birlikte ticari elektronik iletilerin içeriğinden ret imkanı zorunluluğu kalktı mı?

Hayır. Mevzuat gereğince, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve bedelsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır. Yani ticari elektronik ileti gönderirken mevzuata uygun bir şekilde göndermelisiniz.

Belirtilen tarihlerin öncesinde elimdeki tüm elektronik iletişim adreslerini 'onaylı' olarak sisteme yükleyebilir miyim?

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme eklenmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüklenmiş olan 150 bin adedin üstünde onaylar için vatandaşlar, 15 Şubat 2021’e kadar izinlerini kontrol edebilecektir. 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüklenmiş olan 150 bin adet ve altında onaylar için vatandaşlar, 15 Temmuz 2021’e kadar izinlerini kontrol edebilecektir. Bu tarihlerden itibaren söz konusu bu onaylar geçerli sayılacaktır.

Belirtilen tarihler öncesinde almış olduğum onayları belgeleyen imzalı formları sisteme yüklemem gerekiyor mu?

Hayır. Hizmet sağlayıcılar bu onayları sisteme ‘beyan’ usulü yükleyeceklerdir.

Belirtilen tarihlere kadar yüklemiş olduğum geçmiş tarihli izinlerin ispat yükümlülüğü İYS'de mi olacak?

Hayır. İleti Yönetim Sistemi’ne yüklenen geçmiş tarihli tüm izinlerin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıdadır. Ancak 31 Aralık 2020 ve 15 Temmuz 2021’den itibaren ispat yükümlülüğü İYS’de olacak şekilde onay almaya başlayabilirsiniz.

İleti Yönetim Sistemi'ne onaylı iletişim adreslerini aktarmadan ticari elektronik ileti göndermeye devam edebilir miyim?

Hayır. Yönetmelik gereğince, İleti Yönetim Sistemi’nde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Ticari elektronik ileti gönderecek kişi veya firmalar İYS’e kayıt olmak zorundadır.

Ticari elektronik ileti gönderim onayını nasıl alabilirim?

Ticari elektronik ileti gönderim onayı üç farklı şekilde alınabilir:

  • Fiziksel ortamda imzayla
  • Elektronik ortamda (Kısa link, 4 haneli kısa numara veya abone numaranız üzerinden alınan SMS ile)
  • İleti Yönetim Sisteminin araçları

Hangi tür içerikli elektronik iletide onay almam gerekmez?

Kanun gereğince;

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat, kargo takip veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile Hizmet Sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğunuz yoktur.

Hangi tür içerikli elektronik iletide onay almak gerekiyor?

Kutlama, tebrik veya temenni gibi işletmenizin tanınırlığını arttırmaya yönelik ticari elektronik iletiler, reklam içeren bilgilendirme mesajları, memnuniyet anket mesajları veya aramaları