Skip links

Asterisk API ile CRM üzerinden çağrı aktarma (katılımsız)

ÇAĞRI AKTARMA – KATILIMSIZ
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

 

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
exten (zorunlu): çağrının yönlendirileceği dahili numara.
unique_id (zorunlu): yönlendirilmek istenen çağrının unique_id’si (originate cevabı veya event’lerden alınır)
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.
message: işlemin açıklaması.

Yorum Yapın