Skip links

Sesli Yanıt Sistemi Üzerinden Sipariş-Kargo-Borç Sorgulama

Santral üzerinden müşterilerinizin sipariş durumlarını, kargo durumlarını, borçlarını veya müşterilerinizle ilgili herhangi bir değişkeni personel ihtiyacı duymadan sesli yanıt sistemi (IVR) üzerinden sorgulama yaptırabilirsiniz.

Sipariş veya Kargo Sorgulama

Sizi arayan müşterilerinizin sipariş ve kargo durumlarını herhangi bir personel ihtiyacı duymadan santraliniz üzerinden okutabilirsiniz.

Müşteriniz çağrı merkezinizi aradığında sesli yanıt sistemi (IVR) ‘nde kargo sorgulama menüsünü tuşlayabilir veya santraliniz siparişi bulunan müşterinizi tanıyarak direkt olarak kargo sorgulama menüsüne aktarabilir. Kargo sorgulama menüsünde santraliniz müşteriye ait siparişleri sipariş numarasıyla okuyabilir. Bilgi almak istediği siparişi tuşlayan müşterinize santraliniz, siparişiyle ilgili detayları ve siparişin kargo durumunu okuyabilir.

Borç Sorgulama

Sizi arayan müşterinizin borç durumlarını personel ihtiyacı duymadan santraliniz üzerinden okutabilirsiniz.

Müşteriniz çağrı merkezinizi aradığında sesli yanıt sistemi (IVR) ‘nde borç sorgulama menüsünü tuşlayabilir veya santraliniz borcu bulunan müşterinizi tanıyarak direkt olarak borç sorgulama menüsüne aktarabilir. Borç sorgulama menüsünde santraliniz, sisteminizde aktif borcu bulunan müşterinizin borç tutarını okuyabilir.

Özel Bir Değişkeni Sorgulama

Sizi arayan müşteriniz için sisteminizde bulunan bir değişkeni sorgulatarak personel ihtiyacı olmadan santraliniz üzerinden okutabilirsiniz.