Skip links

Voip Teknolojisinde Maksimum Eş Zamanlı Çağrı Sayısı

VoIP (Voice Over Internet Protocol) teknolojisi kullanılarak telefon konuşması yaparken en önemli unsur isminden de anlaşılacağı gibi kullanılan internet bağlantısıdır. Sesin internet üzerinden taşınırken ses kodekleri kullanılır. Bu kodekler gelen ve giden sesi ya şifreler yada çözer. Konuşma esnasında internetten download (indirme) ve internete upload (yükleme) edilmektedir. Böylelikle kullanılan internetin download değeri kadar upload değeri de önemlidir, aynı seviyede kullanım oluşturur. Kullanılan ses kodeklerine göre çağrı başına farklı bant genişlikleri kullanılmaktadır. Örneğin G729’a kodeği (Verimor Telekom’un tercih ettiği kodek G729’dur) çağrı başına internetinizin download ve upload değerlerinden 45,5 Kbps’lik kısmını kullanmaktadır.

ADSL kullanıcılarının aldıkları download değeri kullandıkları internet paketine göre 1 Mbps-16 Mbps arasında değişkenlik göstermesine rağmen, asimetrik hat olduğundan dolayı upload değeri 256 Kbps – 1024 Kbps arasındadır. Ama bu veriler teknik verilerdir. ADSL, bakır kablo teknolojisi olduğundan dolayı bu değerler tam olarak alınamamakta, kayıplar yaşanmaktadır. Upload değeri maksimum 600-700 Kbps civarlarında alınmaktadır.

VoIP teknolojisini kullanırken eş zamanlı çağrı sayısını alınan upload değeri etkileyecektir. Böylelikle VoIP teknolojisi kullanılarak eş zamanlı 15 çağrının üzerine çıkılamamaktadir. İnternet üzerinden yapılan speedtest verilerinize göre aldığınız upload değerini, çağrı başına harcanan 45,5 Kbps değerine bölerek ulaşabileceğiniz eş zamanlı maksimum çağrı değerini elde edebilirsiniz. G.SHDSL kullanıcılarının aldıkları download ve upload değerleri simetrik hat olduğundan dolayı bir birbirine eşittir. G.SHDSL teknolojisinde kullanılabilecek en yüksek paket 2 Mbps – 2 Mbps değeri alan paketidir. G.SHDSL de ADSL gibi bakır kablo teknolojisidir ve bu değerler tam olarak alınamamaktadır. Voip üzerinden G.SHDSL internet kullanılarak eş zamanlı 35 çağrının üzerine çıkılamamaktadır.

ADSL ( 8Mbps – 1Mbps) => Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bakır kablo teknolojisi olduğundan alınan upload değeri 1Mbps ‘nin altındadır. Türkiye şartlarında ortalama 500 Kbps ile 800 Kbps arasındadır. 1 kanal çağrı yaklaşık 45,5 kbps upload kullandığı varsayılırsa; (500kbps/45 kbps = 11) 10-11 kanal eş zamanlı çağrıyı kaldırabilir.

VDSL ( xxMbps – 2Mbps) => Burada dowload değeri fazlasıyla yeterli olduğu için download değerini hiç hesaplamıyoruz. Upload değeri 2Mbps ‘nin tamamını alıyorsa; (2Mbps/45 kbps = 44) yaklaşık 44 kanal eş zamanlı çağrıyı kaldırabilir.

Yorum Yapın