Skip links

PlusPBX Ip Santral Sistemi Kullanım Kılavuzu

KULLANIM KILAVUZU

1. Arama Yapma
Arama yapmak için sadece numarayı çevirerek ‘OK’ tuşuna veya ‘#’ tuşunu tuşlamak yeterlidir.

2. Çağrı Bekletme
Çağrı bekletme, görüşme sırasında karşı tarafı beklemeye alma işlemidir. Bekleme sırasında karşı tarafa bekletme müziği dinletilir.

Telefon menüsünden bekletme: Ip telefonda ‘HOLD’ tuşu bulunmaktadır. ‘HOLD’ tuşu kullanılarak çağrı bekletmeye alınabilir. Tekrar aynı tuşla iptal edilir.
Tuşlama yaparak bekletme: Çağrıyı bekletmek için sırasıyla * ve 2 tuşlanır. Tuşlama yapıldıktan sonra karşı taraf beklemeye (Hold) alınmış olur. İptal işlemi için ‘#’ tuşlanır.

3. Katılımlı Çağrı Aktarma
Katılımlı çağrı aktarma, çağrı aktarımı yaparken aktarılması istenen kişiyle önce görüşüldükten sonra çağrının aktarılması işlemidir.

Sırasıyla * ve 2 tuşlanarak çağrı beklemeye (‘aktarım’ sesi duyulur) alınır. Aktarımın yapılacağı dahili ve # tuşlanarak bu dahili aranır. Bu durumda dahili ile görüşme yapılır. Aktarımın gerçekleşmesi için telefonu kapatmak gerekir.

1000 no’lu dahilinin 1001 no’lu dahiliye aktarım yapabilmesi için;
[* ve 2 tuşlanır] = (aktarım sesi duyulur) + [1001 # tuşlanır] = (1000 ile 1001 görüşür, 1000 telefonu kapattığında çağrı 1001’e aktarılmış olur.)

İptal işlemi için # veya ** tuşlanır.

4. Katılımsız Çağrı Aktarma
Katılımsız çağrı aktarma, çağrı aktarımı yaparken aktarılması istenen kişiyle direkt olarak çağrının aktarılması işlemidir.

Ip telefon veya softphone üzerindeki ‘TRANSFER’ ‘TRAN’ veya ‘XFER’ tuşları tuşlanarak aktarım yapılacak dahili tuşlanarak tekrar transfer tuşu tuşlanır. Çağrı katılımsız olarak direk ilgili dahiliye aktarılmış olur.

5. Çağrı Çekme
Çağrı çekme, başka bir dahiliden çağrı çekme işlemidir.

Sırasıyla * , 8 , # tuşu tuşlanarak çağrı çekme işlemi gerçekleşmektedir.

Bilinen herhangi bir dahilinin çağrısı *,*, Dahili No tuşlayarak çekilmektedir.

6. Telekonferans

İki farklı yöntemle telekonferans yapılabilmektedir.

    1. Çok Katılımcılı Telekonferans: Dışarıdan arayarak konferansa katılmak isteyen kullanıcı karşılama anonsunu dinlerken ‘9999‘ u tuşayarak konferans menüsüne bağlanır. Menüde katılımcıdan şifre istenir. Şifre doğrulamasından sonra katılımcı konferansa alınır.Katılımcıyı telekonferansa davet etmek için katılımcı aranarak ‘9999‘ a aktarılır. Aktarımdan sonra telekonferans şifresi katılımcıdan istenir. Katılımcı şifreyi girdikten sonra telekonferansa katılır.*Telekonferans şifresi her şirkete özel olarak ayarlanmaktadır.
    2. 3 Katılımcılı Telekonferans: bir çağrı esnasında ip telefon veya softphone üzerindeki ‘KONFERANS’ veya ‘CONF’ tuşlarından hangisi mevcutsa, tuşlanarak ikinci bir çağrı için çevir sesinden sonra yeni numara girilir. İkinci çağrı ile görüşme esnasında ‘KONFERANS’ tuşu tekrar tuşlandığında üçüncü çağrı da konferansa alınmış olur.

7. Dinleme
Ip Telefon veya softphone üzerinden ‘555’ tuşlanarak arama yapılır. Ardından şifre girerek # ‘yi tuşlamanız istenecektir. Ardından şifre girerek # ‘yi tuşlamanız istenecektir. Şifrenizi müşteri hizmetlerimizden alabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra çağrıya en son girmiş dahilinin görüşmesi dinlenir. Dinleme esnasında * tuşlanarak başka bir dahilinin konuşması dinlenebilmektedir.

8. Sufle (Fısıldama)
Ip Telefon veya softphone üzerinden [*556 + Sufle verilecek dahili] tuşlanarak aranır. Ardından şifre girerek # ‘yi tuşlamanız istenecektir. Şifrenizi müşteri hizmetlerimizden alabilirsiniz.

Örneğin; 
1001 dahilisine sufle vermek istendiğinde;
‘*5561001’ tuşlanarak aranır. Şifre istendiğinde şifreniz tuşlanır.

Yorum Yapın