Skip links

Asterisk API ile entegrasyon çalışması

GENEL HAZIRLIK
Bu özelliklerin kullanılabilmesi için aşağıdakilerin uygulanmış olması gerekmektedir.
1- 194.49.126.0/26 networkünün santralin çalıştığı networke erişim izninin olması gerekmektedir.
2- Santral NAT arkasında çalışıyor ise Router veya Modem üzerinden TCP-5038 no’lu portun santrale doğru NAT tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
3- Asterisk üzerinden bir manager hesabı açılıp, “system,call,agent,originate” için okuma ve yazma izinlerinin verilmiş olması ve bu tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenin Verimor’a bildirilmesi gerekmektedir.
4- CRM’iniz üzerinden Vami servisine doğru istekte bulunacaksanız (entegrasyonu sadece santralinize gelen çağrı bilgilerini almak için kullanmayacaksanız) ip adresinizin Vami tarafında tanımlı olması gerekmektedir. Bu işlem için lütfen destek departmanımızla iletişime geçiniz.

CRM_VAMİ (CRM’DEN SANTRALE DOĞRU) PROGRAMIN AMACI
Crm programından gelen isteklerin santrale iletilmesini sağlar.

DESTEKLENEN METODLAR
HTTP, Socket (JSON)

Vami’ye yapılan talepler HTTP GET metodu ile çağrılır. Vami’nin gönderdiği eventlerde ise HTTP POST metodu kullanılır.

HTTP yöntemi için;
http://vami.verimor.com.tr:3000/santral_ismi/komut_ismi?param1=değer1&param2=değer2 şeklindeki adres çalıştırılır.

SOCKET yöntemi için;
“vami.verimor.com.tr” adresli API sunucusunun size tahsis edilmiş portuna (örn: 4250) TCP socket bağlantısı açılarak bağlanılır ve login olunur. Başarılı loginden sonra çift taraflı gönderim başlar. CRM Programınız açık olduğu sürece bu socket bağlantısı açık tutulur.

SOCKET yönteminde istekler JSON, ardından boş bir satır (\n\n) olacak şekilde gönderilir. Cevaplar ve event’ler JSON ve ardında boş satır (\n\n) olacak şekilde döndürülür.

LOGİN OLMA (Sadece socket yöntemi için)

JSON

crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
username (zorunlu): size tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu): size tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.
message: işlemin açıklaması.

Yorum Yapın

  1. asterix api entegrasyonu ve genel hazırlık konusunda daha detaylı bilgi vermeniz mümkün müdür?