Skip links

Asterisk API ile CRM üzerinden kuyruk durumlarını sorgulama

KUYRUK DURUMLARINI SORGULAMA
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
queue : Sadece belirli bir kuyruğun durumu sorgulamak için doldurun. Bu parametrenin boş olması durumunda tüm kuyrukların durumları listelenir.
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.
message: Kuyrukların durumları. Kuyruklar noktalı virgül ile ayrılır, içindeki durum sahaları ise virgül ile ayrılır.

Yorum Yapın