Skip links

Asterisk API ile CRM üzerinden dahilinin DND (Rahatsız Etme) özelliğini devreye alma/çıkarma

DAHİLİ DND (RAHATSIZ ETME) ÖZELLİĞİNİ DEVREYE ALMA/ÇIKARMA
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

 

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
exten: İşlem yapılacak olan dahili numara
state: on parametresi ile devreye alınır off parametresi ile iptal edilir.
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP

 

crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.

Yorum Yapın