Skip links

Asterisk API ile CRM üzerinden çağrı başlatma

ÇAĞRI BAŞLATMA
Bu makaleyi uygulayabilmek için önce Asterisk API ile entegrasyon çalışması makalesini okumalısınız.

JSON

HTTP

santral_ismi (zorunlu, sadece http yönteminde): işlem yapmak istediğiniz santralin ismi.
customer_num (zorunlu): aranacak numara.
pbx_num (zorunlu): karşı tarafa görünecek numara.
internal_num (zorunlu): çağrının bağlanacağı dahili numara.
ring_timeout: maksimum çaldırma süresi. (default, “30” sn.)
crm_id: bu isteği unique olarak tanımlayan string. vami cevaplarında bu id’yi de döndürür.
wait_response: “1” ise telefonun cevap vermesini bekleyip çağrının unique_id’si ile cevap döner. “0” ise (default, “0”) istek santrale ulaştırıldığında döner.
originate_order: çağrının ilk başlayacağı taraf. “if” (in-first) ise önce internal_num çalar sonra customer_num çalar. “of” (out-first, default) ise önce customer_num sonra internal_num çalar.
manual_answer : Varsayılan olarak bu değer sıfır kabul edilir ve dahili telefon direkt olarak bip sesiyle açılır. Dahili telefonun çalması isteniyorsa bu değer “1” olarak gönderilir.
trunk : çağrının başlatılacağı port seçilir.
username (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api kullanıcı adınız.
password (zorunlu, sadece http yönteminde): tanımlanmış api şifreniz.

CEVAP (wait_response=0) ise;

CEVAP (wait_response=1) ise:

unique_id: oluşan çağrının unique_id’si. wait_response=“0” ve başarısız çağrılar için gelmez.
crm_id: istek yaparken verdiğiniz id.
status: işlem başarılıysa “success”, değilse “error” gelir.
message: işlemin açıklaması.

Yorum Yapın