Skip links

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve Yönetmelik

05/11/2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun” 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun” için tıklayınız.
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik Temmuz ayında resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelik için tıklayınız.

6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun” ve kanuna ilişkin yönetmeliği sizler için yorumladık.

 

İzinli Veritabanı:

 1. 1 Mayıs 2015 tarihinden önce tarafınıza mal ve hizmet teminine yönelik işlemler sırasında topladığınız iletişimbilgileri izinli olarak kabul edildi. Bunun ispatının yükümlülüğü göndericidedir.
 2. Kanuna ilişkin yönetmelik yayınlandığı 15 Temmuz 2015 tarihinden sonra bu iletişim bilgilerine gönderilecek ilk iletide alıcının izinli veritabanına kayıtlı olduğunu belirtilerek iletide ret imkanı sunulmalıdır.
 3. Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmamaktadır. Ancak bu iletinin içinde herhangi bir mal veya hizmet özendirilemez veya tanımı yapılamaz.
 4. Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Alıcı önceki iletilerinizde ret bildirimi yapmışsa artık bu alıcıya ileti gönderilemez.

Onay Alma:

 1. Onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Onayda, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresi yer alır.
 2. Yazılı onayda imza gerekir. Bu onay belgesinin bir kopyasının saklanması gerekir. Elektronik ortamda alınan onayda onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmelidir.
 3. Onayda olumlu irade beyanı şarttır. Bu beyan önceden seçili olarak istenemez ve sunulan mal veya hizmet iin ön şart olamaz.
 4. Sadece izin istemek için ileti göndermek de yasak kapsamında, izin için dahi olsa gönderilen ilk ileti ticari elektronik ileti sayılıyor.
 5. Acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine verilen onay; bu sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı olarak sözleşmenin diğer tarafı için de verilmiş kabul edilir.
 6. Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendi mal veya hizmetleri ile birlikte olmak kaydıyla promosyon olarak sunulan mal ve hizmetler için de kullanabilir. Ancak bu promosyon ilişkisinin bir sözleşmeye bağlı olma şartı aranır.

Ret İmkanı:

 1. Hizmet sağlayıcının, alıcının ret bildirimi için ticari elektronik iletide, müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresini vermesi gerekir. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla sağlanır.
 2. Acentelik, özel yetkili işletme ve bayilik sözleşmesindeki taraflardan birine ret verilmiş ise diğer tarafa da verilmiş kabul edilir. Bu nedenle bahsi geçen taraflar arasında etkin bir bildirim süreci tasarlanmalıdır.
 3. Alıcının ret hakkını kullanması, yalnız bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar (Örneğin: SMS ile ret yapılması halinde alıcı daha önce e-posta için de onay vermiş ise e-posta gönderimine devam edilebilir).

İçerik:

 1. İçerik alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
 2. İleti içeriğinde; ticaret unvanı, MERSIS numarası, esnaflar için adı soyad ve T.C. kimlik numarası bulunması gerekiyor.
 3. İletide, hizmet sağlayıcının telefon numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az birine yer verilmesi gerekiyor.
 4. Ticari elektronik iletinin niteliği içeriğinden açık bir biçimde anlaşılamıyorsa tanıtım, kampanya ve bilgilendirme gibi niteliği belirleyici bir ibareye yer verilir. Bu ibare; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında belirtilir.
 5. İndirim vhediye gibi promosyonlar, promosyon amaçlı yarışma veya oyunlara ilişkin iletilerde iletinin amacı açıkça belirtilmelidir. Eğer varsa, promosyonların geçerlilik süresi valıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar, açık vşüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulur.
 6. Gönderilen her bir iletinin sonunda alıcıya ret imkanı verilmelidir.

Şikayet:

 1. Şikâyet başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet kapısı veya Bakanlığın internet sitesi üzerinden veya yazılı olarak şikâyetçinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yapılır. Şikâyetçi; gerçek kişi ise adı ve soyadı ile imzası ve ikametgâh adresinin, tüzel kişi ise unvanı ve adresi ile temsile yetkili kişinin veya vekilin adı ve soyadı ile imzasının başvuruda yer alması gerekir.
 2. Şikayet SMS içinse; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM operatörünün adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın bulunmaması halinde marka ve işletme adı gibi alfa numerik bilgisi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriğinin tamamı ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. Varsa iletinin görsel bir örneği başvuruya eklenir.
 3. Şikayet E-posta içinse; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, elektronik posta adresi, şikâyetçiye elektronik posta hizmeti sağlayan işletmenin adı, iletiyi gönderenin elektronik posta adresi, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır. İletinin bir örneği başvuruya eklenir.
 4. Şikayet sesli arama içinse; şikâyetçinin T.C. kimlik numarası, telefon numarası, abonesi olduğu GSM veya sabit hat operatörü adı, iletiyi gönderenin numarası, bu numaranın alınamaması halinde marka ve işletme adı, iletinin gönderilme tarihi, saati ve içeriği ile şikâyetçinin tacir olması halinde MERSİS numarası, esnaf olması halinde bu durumu belirten ibare yer alır.

Ceza:

 1. İçerikte hizmet sağlayıcıyı belirleyici bilgiler yer almıyorsa 1.000 TL ‘den 10.000 TL ‘ye kadar,
 2. Promosyonlarla ilgili yeterli açıklamalar yer almıyorsa 2.000 TL ‘den 15.000 TL ‘ye kadar,
 3. Onay almadan gönderilen ya da onaya uygun gönderilmeyen iletiler için 1.000 TL ‘den 5.000 TL ‘ye kadar idari para cezası uygulanır. İzinsiz iletilerin birden fazla kişiye gönderilmesi durumunda bu ceza 10 kat artabilir.

Yorum Yapın