Skip links

SMS Sonuna Operatör Kodunun Eklenmesi

BTK’nın 12.04.2016 tarih ve 2016/DK-YED/211 sayılı BTK Kurul kararının 5. maddesi kapsamında; toplu SMS metinlerinin sonuna, SMS Operatör kodunun otomatik olarak eklenmesi kuralı getirilmiştir. Bu kural, tüm Operatör ve SMS hizmetini sağlayan firmalar için geçerlidir.

Operatör kodları (B038), 1 karakter boşluk ile birlikte toplam 5 karakter uzunluğundadır ve tüm Operatörler tarafından otomatik olarak eklenecek olup, sizlerin herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur. Gönderilerinizin sonunda otomatik olarak B038 kodu eklenecektir.

Mevzuat kapsamında SMS karakteri boyları aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

0-155 Karakter – 1 Kredi

156-301 Karakter – 2 Kredi

302-453 Karakter – 3 Kredi

454-607 Karakter – 4 Kredi

Yorum Yapın